Rufus Handwashing Pack Primary School (IE - Irish)

Regular price

Shipping calculated at checkout.

San acmhainn seo, múintear do leanaí sna Naíonáin Bheaga conas na lámha a ní trí amhrán, scéalaíocht agus aiseolas faoina gcuid iompair.

Sa phaca seo gheobhaidh tú:

• Póstaer foirne (x1) a mheabhraíonn do gach duine a thábhtachtaí atá sé na lámh a ní, go háirithe anois.
• Bileog foirne (x1) ina mínítear conas an úsáid is fearr a bhaint as acmhainní ní na lámh Rufus.
• Póstaeir uiscedhíonacha faoi ní na lámh (x34) is féidir a chrochadh ag na doirtil i seomra na leithreas, mar áis foghlama don pháiste. 
• Leabhar scéalta (x1) ina bhfuil pictiúir spraíúla agus rím mar gheall ar conas agus cathain is ceart do pháistí na lámha a ní.
• Greamaitheoirí (x30) mar spreagadh agus luach saothair do pháistí as na lámha a ní i gceart.

Tá acmhainní uile safefood ar fáil lena n-ordú saor in aisce agus seoltar iad gan aon chostas don úsáideoir.

Leagan: A4