Sugar in Sugary Drinks Poster (IE - Irish)

Regular price

Shipping calculated at checkout.

Na fíricí faoi shiúcra i ndeochanna

Taispeántar sa ghrafaic faisnéise seo an cion siúcra atá ann i rogha deochanna.

Tá acmhainní uile safefood ar fáil lena n-ordú saor in aisce agus seoltar iad gan aon chostas don úsáideoir.

Méid: A2